Een droge bouwput dankzij bronbemaling

Bronbemaling Rinkkaai Gent

Rinkkaai voorziet naast de bovengrondse bebouwing ook één ondergronds niveau ten opzichte van de Koningin Fabiolalaan. Vooraleer er met de aanleg van de bouwput gestart wordt, moet het grondwater plaatselijk weg geraken…

Minder Hinder Plan

Rinkkaai Gent Minder hinder plan

We doen er alles aan om de mogelijke hinder tijdens de werken tot een minimum te herleiden. Daarom engageert Rinkkaai zich er toe om een Minder Hinder Plan op te maken…