Rinkkaai -Duurzaam wonen aan het park

VERGUND
RINKKAAI

GENT

VERGUND
RINKKAAI

GENT

Minder Hinder Plan

We hebben begrepen dat er bezorgdheid is over de mogelijke hinder die er tijdens de werken van het project Rinkkaai zou ontstaan voor de buurt. Bouwwerken van een dergelijke schaal kunnen inderdaad gepaard gaan met beperkte overlast. We doen er uiteraard alles aan om deze tot het minimum te beperken.

Rinkkaai engageert zich er daarom toe om, ruim vóór de uitvoering van de werken én in overleg met de cel Minder Hinder van de Stad Gent, een Minder Hinder Plan op te maken. Dit plan zal, naast de werfplanning, alle noodzakelijke maatregelen omvatten die Rinkkaai zal nemen, dit met het oog op het vermijden en beheersen van alle mogelijke hindernisaspecten, met aandacht voor de buurtbewoners, de veiligheid en de mobiliteit. Een aantal thema’s die in dit Minder Hinder Plan verder zullen uitgewerkt worden, zijn onder meer:

  • Veiligheid op de werf en in de buurt
  • Communicatie
  • Werfverkeer
  • Geluidshinder
  • Impact op het openbaar domein;
  • Impact op het Elzenbos

In samenspraak met het Infopunt Gent Sint-Pieters zal het Minder Hinder Plan ruim voor de start van de werken aan de buurt gecommuniceerd worden.  

Ook tijdens de werkzaamheden willen we de communicatielijnen kort houden en de buurt informeren over de voortgang van de geplande werkzaamheden. 

2022 © Rinkkaai