Levenskwaliteit ontmoet de natuur

Projectpartners

Alides

Alides, een familiale vastgoedspeler uit Gent en onderdeel van de activiteiten van de familie Maes, werd opgericht in 1892 en is al generaties lang een gevestigde waarde in de vastgoedsector.
Door de generaties heen is het familiebedrijf organisch gegroeid met behoud van een langetermijnvisie en uiteindelijk uitgegroeid tot een veelomvattende vastgoedinvesteerder en -ontwikkelaar.
 We blijven ons inzetten voor ons erfgoed door gebruik te maken van de expertise en middelen die we in de loop der tijd hebben verzameld om duurzame eigendommen te creëren die in lijn zijn met onze kernwaarden.
 
 Als onderdeel van onze expansiestrategie richten we ons op bloeiende locaties in België, Luxemburg en Polen. Met onze uitgebreide kennis van zowel de kantoor- als de woningmarkt is het ons doel om onze positie als referentiespeler in de vastgoedsector te versterken.
 We streven ernaar de partner te zijn voor al uw vastgoedbehoeften.

Projectpartners

CORES Development

CORES Development, met een thuisbasis in Antwerpen, werd in 2006 opgericht met als doelstelling het ontwikkelen van binnenstedelijke vastgoedconcepten met maatschappelijke meerwaarde.

Doorheen de jaren is deze doelstelling steeds dezelfde gebleven. ‘Urban Landscaping’ met meerwaarde voor de maatschappij kan enkel tot stand komen door samenwerking tussen alle belanghebbenden: buurtbewoners, overheidsinstellingen, architecten, bouwbedrijven, studiebureaus,… CORES Development neemt hierin zijn rol als facilitator op.

De CORES ‘Urban Landscapes’ spelen in op de huidige en toekomstige behoeften van de markt. Enkel op deze manier kan duurzaam en innovatief vastgoed gerealiseerd worden. CORES Development is dan ook eerder een conceptontwikkelaar dan wel een projectontwikkelaar.

De maatschappelijke meerwaarde uit zich in het geluk van de gebruikers en buurtbewoners van onze projecten. CORES Development heeft een ombudsvrouw in dienst die hierover waakt.